Рита

Алгыс

Алгыс букил алемге! Алгыс бир Аллама! Алгыс аке-Ана! Алгыс жакын-бауырга! Алгыс ауыл-калага! Алгыс жан-жарыма!